Medlem

För att gå kurs och kunna ta del av klubbens olika aktiviteter behöver du vara medlem i Bjuvs brukshundklubb. Som medlem i vår lokalklubb blir du också medlem i Svenska Brukshundklubben, får deltaga i alla deras aktiviteter samt får tidningen Brukshunden.  Mer information om SBK och deras organisation hittar du här! 


Priser

Medlemsavgiften betalas in på BG 5661-4548.  

   Ange följande information: namn, personnummer (ååmmdd-nnnn), adress, telefonnummer, e-postadress. Om du ska betala ett familjemedlemskap skall du även ange medlemsnumret för den ordinarie medlemmen. Mejla gärna nämnda information till HUG så att de kan registrera medlemskapet!

Ordinarie medlem

560:-/år - 380:- går till SBK. 

Om du är medlem i annan lokalklubb eller en av rasklubbarna sedan tidigare, och har betalt förbundsavgiften, skall du enbart betala den lokala avgiften på 180:-.

Familjemedlem

200:-/år.

Denna avgift skall du betala om en annan familjemedlem har betalt förbundsavgiften!

Utlandsmedlem

640:-/år - 440:- går till SBK.

Ungdomsmedlem

230:-/år.

Är du mellan 7 och 25 år har du rätt till ungdomsmedlemskap i Sveriges Hundungdom (SHU). En av de specialklubbar du kan välja är Svenska Brukshundklubben, då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och många hålls på SBK:s lokalklubbar.

 

OBSERVERA dock att Bjuvs bk inte registrerar medlemskap i SHU. Det gör du här.