Instruktörer

Valp, allmänlydnad
Marie-Louise Mutell ; valp, allmänlydnad
Annicka Grönvall; valp, allmänlydnad (under utb)
Gay Hultberg; SBK-instruktör
Charlie Johansson; SBK-instruktör, valp, rapport, spår

Inger Jensen; tävlinglydnad, allmänlydnad, valp, klicker

Carina Schibrach; IGP

Louise Adamsson – nosework

Annkatrin Eide; valp, allmänlydnad

Cecilia Wahlgren; rallylydnad, valp

Linda Hall; tävlingslydnad, spår, allmänlydnad, valp, fyra tassar