Allmän träning

Allmän träning har vi på torsdagkvällar. Utöver det får du naturligtvis träna när du vill, vi har gott om plats. Är där en kurs, fråga bara instruktören vilken del du kan vara på, då får du dessutom reda på om det finns risk för lösa hundar som tycker de ska ta en liten springtur.

Skotträning har vi under den ljusa årstiden, på torsdagarna kl. 18,30 då vi skjuter 4 skott under 5 minuter. Vissa torsdagar kan det skjutas ett par skott till om någon behöver ha en budföring med skott.
Det kommer då att ligga ett skjutschema på klubben som man kan skriva upp sig på. Vi måste turas om att skjuta, så alla får lov att träna.
Vi måste dock hålla oss till vissa regler för att detta ska fungera.
Man skriver upp sig de veckor man kan tänka sig. Håller själv koll på vilka veckor man skrivit upp sig på. Ser till att man är på plats minst 15 min innan för att hämta ut och ladda.
Minst en vecka innan skriver man upp sig, vi ska inte stå i sista sekund och fråga vem som vill skjuta. Då ställer vi in.

COVID19 – VI FÖLJER SBK´S OCH SKK´S REKOMMENDATIONER – FÖR AKTUELL
INFORMATION GÅ IN PÅ DERAS HEMSIDOR OCH LÄS VAD SOM GÄLLER FÖR
TRÄNING, TÄVLING OCH UTSTÄLLNING OSV.