STYRELSE 2021

Vid årsmötet den 18/8-21 så valdes nu de adjungerande in på riktigt. Vi tackar alla för förtroendet och många av oss syns flitigt på klubben som instruktörer, tävlingsfunktionärer, fixandes med väldigt mycket annat. Så ni får gärna komma och prata med oss om ni ser oss på planen eller i stugan.( bild kommer så småningom på vilka vi är)

Så så här ser styrelsen ut just nu. Ni har även några kontaktadresser där ni kan nå oss och vi svarar så snart vi kan och skickar dig till rätt person för din fråga/åsikt. Vi har oftast möte första måndagen i varje månad, men det kan skjutas något då många av oss ex. håller kurs eller går kurs själva.

Om du på något sätt skulle vilja vara aktiv någonstans så har vi flera platser som hade behövt förstärkning inom de olika grupperna. Bla. HUG Hundägarutbildningen, TG tävlingsgruppen, UG utställningsgruppen, KÖKET vid olika evenemang, WEBMASTER som har koll på wordpress och kan fixa in grejer lite snabbt då och då. Och naturligtvis som funktionärer vid alla våra evenemang. All hjälp är ovärderlig. Ingen kan göra allt, men många kan göra lite.

Ordförande – Marcus Johansson

Vice Ordförande – Berit Streifert

Kassör/sekreterare – Marie-Louise Mutell – kassor@bjuvsbk.se

Ledamot – Lena Nilsson Ek

Ledamot – Inger Jensen – info@bjuvsbk.se

Ledamot – Ann-Katrin Eide

Suppleant – Lise-Lotte Karlqvist

Suppleant – Linda Hall – tg.bjuvsbk@gmail.com

Suppleant – Tommy Svensson