Kommiteer

Köksgruppen – kontakt Berit Streifert och Annkatrin Eide (koket.bjuvsbrukshundklubb@gmail.com)

Agilitygruppen – kontakt Lovisa Hill (bjuvbk.agility@gmail.com)

Tävlingsgruppen – kontakt Linda Hall (tg.bjuvsbk@gmail.com)

Nöjesgruppen – kontakt Inger Jensen (ng.bjuvsbk@gmail.com)

Utställningsgruppen – Jeanette Fogelberg

Webmaster – Charlie Johansson (webmaster@bjuvsbk.se)

IGP-gruppen – Carina Schibrach och Charlie Johansson ( igp@bjuvsbk.se)