Nosework

I denna kurs får hunden använda ett av sina främsta sinnen, nämligen luktsinnet. Vi tränar på att lära hunden att urskilja och markera specifika dofter i en variation av miljöer. Dofterna placeras på olika höjder och i olika miljöer vilket bidrar till att svårighetsgraden kan varieras och utmana hunden både mentalt och fysiskt. 

   Våra instruktörer är utbildade inom och utbildar i SNWK's anda och det är dessa regler som vi utgår ifrån.