Kontaktuppgifter


 

Nedan hittar du kontaktuppgifterna till de ansvariga i respektive grupp som finns på klubben. Söker du kontakt med en specifik person från styrelsen så hittar du kontaktinformation till dem här.

TG - tävlingsgruppen -   tg.bjuvsbk@gmail.com - Alla frågor gällande tävlingar ställer du här.

AG - agilitygruppen - bjuvbk.agility@gmail.com - Alla frågor gällande agility ställer du här.

HUG - hundägarutbildningsgruppen - kontakt HUG - Alla frågor gällande kurser och kursutbud ställer du här.

MG - mentalgruppen - kontakt MG - Alla frågor om MH ställer du här.

UG - utställningsgruppen - kontakt UG - Alla frågor gällande utställningar ställer du här.

KG - köksgruppen - kok.bjuvsbk@gmail.com - Alla frågor gällande köket ställer du här.

SG - sponsorgruppen - kontakt SG - Alla frågor gällande sponsring ställer du här.