TG - Tävlingsgruppen

Denna grupp ansvarar för allt som har med tävlingar att göra. De bokar datum för när tävlingar ska genomföras, de ser till att boka domare, och ordna funktionärer så att klubben kan anordna tävlingar.  

   Följande personer sitter i tävlingsgruppen just nu:

Sten Bengtsson - sammankallande

Annika Peurell

Jessica Björnkleven

 

   Om du skulle vilja komma i kontakt med tävlingsgruppen når ni dem här.