NG - Nöjesgruppen

Nöjesgruppen är den grupp på klubben som har hand om att organisera vaktuppdragen på Sofiero. På somrarna brukar klubben nämligen få i uppdrag att vakta där. Är man intresserad av att hjälpa till med detta så ombeds man att vända sig till Mikael Wallin som är sammankallande i gruppen. Honom når man här

   Övriga i gruppen är Inger Jensen och Lars-Göran Olofsson.