MG - Mentalgruppen

Denna grupp ansvarar för att anordna och organisera de MH och BPH som genomförs på klubben. För mer information om vad MH och BPH är, samt hur dessa test går till, se här.

   Det är Louise Adamsson som är ansvarig i gruppen. Kontakt med henne tas här.