Grupper

För att underlätta arbetet på vår klubb finns det flera olika grupper som var och en ansvarar för ett specifikt område. I varje grupp finns en sammankallande, som är gruppens 'ordförande', och ett antal gruppmedlemmar som hjälper till att sköta gruppens ansvarsområden. Det är vanliga medlemmar som ideellt väljer att driva arbetet i klubben framåt. Skulle du vara intresserad av att aktivt hjälpa till i någon av grupperna ombeds du att kontakta den aktuella gruppens sammankallande!

   På vår klubb finns just nu följande grupper:

TG - tävlingsgruppen - kontakt  Tg.bjuvsbk@gmail.com

AG - agilitygruppen - kontakt AG

HUG - hundägarutbildningsgruppen - kontakt HUG

MG - mentalgruppen - kontakt MG

UG - utställningsgruppen - kontakt UG

KG - köksgruppen - kok.bjuvsbk@gmail.com

   För mer information om respektive grupp, klicka på gruppen du vill läsa om!