Rally!

Det här är kursen för dig som har genomfört ett godkänt allmänlydnadspass och vill bygga vidare på att ha kul, samarbeta och kommunicera med din hund! 

   I rallylydnaden så ska hund och förare tillsammans ta sig igenom en utmarkerad bana med 12-20 lydnadsmoment. Dessa ska genomföras vid skyltarna som markerar och informerar om det specifika lydnadsmomentet längs banan. Antalet moment bestäms utifrån svårighetsgrad på banan och det finns följande fyra klasser: nybörjare, fortsättning, avancerad och mästare.

   Under tävling får föraren inte lov att röra sin hund för att få den att utföra momenten men du som förare får gärna uppmuntra din hund genom glada rop, klapp i händerna eller andra sätt att motivera. Rallylydnaden har mycket gemensamt med andra tävlingsformer men är inte lika påfrestande. 

   Sporten har fort blivit mycket populär hos såväl unga som gamla!

Rallylydnad nybörjare

Här lär du dig att utföra skyltarna som finns på nybörjarbanorna samt att bygga lättare banor. Vi går också igenom tävlingsregler och rallylydnadens poängsytem.

Rallylydnad fortsättning

Det här är kursen för dig som har genomfört ett godkänt allmänlydnadspass och vill bygga vidare på att ha kul, samarbeta och kommunicera med din hund! 

   I rallylydnaden så ska hund och förare tillsammans ta sig igenom en utmarkerad bana med 12-20 lydnadsmoment.

   Mål: Här får du bygga ut din repertoar och vi lär oss fortsättningsbanornas skyltar. Vi tränar också på vår banbyggande och bygger längre banor

   Krav: Föraren ska vara medlem i Bjuvs Brukshundsklubb, hunden ska vara vaccinerad samt utfört ett godkänt allmänlydnadspass

   Tid: Kursen är på 20 timmar fördelat på ca 10 tillfällen

   Kursstart: Kursen startas löpande så fort vi har fått in tillräckligt många anmälningar.

   Har du några frågor om våra kurser så är du välkommen att mejla till bjuvsbk.kurs@gmail.com 

 

Välkommen!