Allmänlydnadskurs

Kursen vänder sig till ekipage där hunden har gått valp/grundkurs och består av 20 timmars kurstid.  

   Målet med kursen är dels att hundägaren ska få goda kunskaper i att utbilda sin hund i allmänlydnad och dels att i slutet av kursen genomföra Allmänlydnadspasset med godkänt resultat. 

Teoretiskt innehåll

Detaljerad information om allmänlydnadspasset

Ökade kunskaper om inlärning

Fördjupning i relationer

Hur fungerar din hund?

Information om olika hundsporter

Praktiskt innehåll

Inkallning med och utan störning

Sitt, ligg, stanna kvar

Tyst i bil

Möta andra hundar

Stoppkommando

Nosarbete

Gå fint i koppel